Polipropylen
.................................................................................
 


Podstawowe właściwości polipropylenu (typy standardowe)

Rury, płyty i pręty są wykonywane z PPH (Polipropylen-homopolimer) a kształtki z PPR (Polipropylen-random-copolimer). Rury do średnicy zewnętrznej 400 mm są także produkowane z PPR. Obydwa typy surowca stabilizowane są przeciwko działaniu wysokich temperatur i są najlepszym materiałem do produkcji ciśnieniowych systemów rurowych.


W porównaniu do innych tworzyw termoplastycznych jak PEHD i PVC, PP wykazuje stabilność termiczną do 100°C ( krótkoczasową do 120°C )


PP cechuje dobra odporność na uderzenia w porównaniu do PVC. Udarność zależy od temperatury, wzrasta wraz z temperaturą, maleje z jej spadkiem. Dzięki polimeryzacji PPR cechuje się lepszą odpornoscią na uderzenia niż PPH.


 
 


Zalety polipropylenu

 • Niewielki ciężar właściwy 0,91 g/cm3 ( PVC 1,40 g/cm3 )
 • Wysoka odporność na pełzanie
 • Wysoka odporność na starzenie dzięki stabilizacji termicznej
 • Dobra zgrzewalność
 • Doskonała odporność na ścieranie
 • Dobra elastyczność
 • Gładkość powierzchni wewnętrznej rury, uniemożliwiająca zaleganie osadów
 • Ze względu na niski współczynnik oporu dużo mniejsze straty ciśnienia w porównaniu do rur metalowych
 • Izolacyjność elektryczna
 • Łatwość obróbki termoplastycznej
 • PP jest złym przewodnikiem ciepła co w większości przypadków pozwala na uniknięcie stosowania dodatkowej izolacji termicznej.

 

 
 


Fizjologiczna nietoksyczność

Ze względu na swój skład Polipropylen spełnia wymogi zakładów higieny (zgodnie z ÖNORM 5014, Part1, FDA, BGA, KTW guidelines).


Właściwości PP poddanego promieniowaniu wysokoenergetycznemu.
PP zasadniczo nie jest odporny na promieniowanie wysokoenergetyczne. Efektem działania tego promieniowania na polipropylen może być czasowy wzrost odporności dzięki usieciowaniu struktury molekularnej. Jednak stałe działanie promieniowania prowadzi do zerwania łańcuchów molekularnych i w konsekwencji do bardzo poważnego osłabienia odporności. Takie zachowanie materiału musi być uwzględniane przez zastosowanie współczynnika redukcyjnego, którego wartość wyznacza się eksperymentalnie.
Przy dawce promieniowania < 10 4 Greja system rurowy wykonany z PP nie wykaże zmniejszonej odporności.


 
 


Wpływ promieniowania UV na zachowanie się PP

Systemy rurowe wykonane z szarego PP nie są stabilizowane na promieniowanie UV. By chronić instalację przed działaniem promieniowania słonecznego należy stosować izolację lub warstwę ochronną ( AGRU - Coating). Możliwe jest stosowanie rur o większej grubości ścianki co skompensuje powierzchniowe uszkodzenie elementów systemu. Dodatkowa grubość ścianki nie może być < 2 mm. Ponieważ PP normalnie nie jest barwiony, po pewnym czasie może zmienić kolor, co nie ma wpływu na jego właściwości.


 
 


Zachowanie przy przepływie mieszanin ściernych

Zasadniczo rury termoplastyczne są znacznie odporniejsze na ścieranie niż np. rury betonowe. Przy zawartości osadów do 700g/l, uziarnieniu < 10 mm, prędkości przepływu do 3 m/s, żywotność instalacji jest porównywalnie wysoka. Do transportu suchych, ścieralnych proszków Polipropylen może być stosowany tylko warunkowo. Koniecznym jest przeprowadzenie testów dla każdego zastosowania.


 
 


Podstawowe właściwości modyfikowanego PP

By spełnić wymagania jakie stawia przed systemem rurowym przemysł chemiczny i inżynieria aparaturowa skonstruowano specjalne typy polipropylenu : samogasnący oraz przewodzący prąd elektryczny. Na przykład ładunki elektryczne powstające podczas przepływu w rurociągu mogą być odprowadzone z systemu rurowego poprzez uziemienie. Takie właściwości tworzywa zostały osiągnięte poprzez stosowanie specjalnych dodatków.
Właściwości mechaniczne, termiczne i chemiczne pozostały niezmienione w stosunku do typu standardowego.


 
 


Właściwości fizjologiczne

Modyfikowane typy PP ( samogasnący i przewodzacy prąd elektryczny ) przez zastosowanie dodatków mogą nie spełniać wymagań właściwych zakładów higieny.


 
 


Różnice w stosunku do standardowych typów PP

PPR czarny (Polipropylen - random - kopolimer, barwiony na czarno)
Najistotniejszą zaletą barwionego na czarno materiału jest odporność na promieniowanie UV, nieosiągalna dla szarego PP. Należy jednak wziąć pod uwagę nieznaczne zmniejszenie udarności.


PPR naturalny (Polipropylen - random - kopolimer, naturalny)
PPR nie zawierający dodatków koloryzujących stosowany jest przede wszystkim dla systemów rurowych wysokiej czystości. Materiał nie odporny na działanie promieni UV.


PPH - s (Polipropylen - homopolimer, samogasnący)
Dzięki swojej podwyższonej sztywności PPH - s ma zastosowanie przy budowie wentylacji i systemów odgazowywania. Ponieważ jest nieodporny na promieniowanie UV nie może być narażony na działanie promieniowania słonecznego.


 
 

PPR - el (Polipropylen - random - kopolimer, przewodzący prąd elektryczny)
Materiał ten stosowany jest w przypadku konieczności uziemienia systemu rurowego. Dzięki wysokiej zawartości barwnika czarnego (węgiel ), PPR - el jest odporny na działanie promieni UV ale przedstawia mniejszą udarność i odporność na pełzanie


PPR - s -el (Polipropylen - random - kopolimer, samogasnący, przewodzący prąd elektryczny)
Materiał ten łączy pozytywne właściwości PP samogasnącego i przewodzącego prąd elektryczny. Dzięki temu stosowany jest do transportu mediów łatwopalnych.
Musi być jednak brana pod uwagę w niewielkim stopniu zmniejszona udarność jak i nieco zmieniona odporność chemiczna.


 
 


SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI POLIPROPYLENU


Właściwość

Norma

Jedn.

PPH

PPR

PPR czarny

PPH-s

PPR-el

PPR-s-el

Gęstość w 23°C

DIN 53479
ISO 1183

g/cm3

0,91

0,91

0,91

0,93

0,94

1,12

Wskażnik płynęcia
MFR 190/5 Kod T
MFR 230/5 Kod V
Grupa MFI

ISO 1133

g/10 min

0,50
1,25
M 003

0,50
1,25
M 003

0,50
1,25
M 003

0,50
1,25
M 003

0,50
1,25
M 003

0,50
1,25
M 003

Naprężenie na granicy plastyczności

DIN 53495

N/mm2

30

25

26

36

22

24

Wydłużenie na granicy plastyczności

DIN 53495

%

>8

12

15

10

15

10

Naprężenie przy zerwaniu

DIN 53495

N/mm2

-

-

-

-

28

20

Wydłużenie przy zerwaniu

DIN 53495

%

>50

>50

>50

-

>50

>10

Naprężenie zginające przy 3,5% odkształceniu

ISO 178

N/mm2

28

>20

20

37

-

-

Moduł sprężystości

ISO 178

N/mm2

1150

750

950

1450

600

1000

Moduł sprężystości poprzecznej

ISO/R537

N/mm2

650

400

-

-

-

-

Twardość

ISO 2039

N/mm2

66

45

50

72

60

-

Udarność z karbem w temp.23°C

DIN/ISO 179

kJ/m2

50

20

55
(wg IZOD)

-

25

-

Udarność w temp. 30°C

DIN/ISO 179

kJ/m2

35

50

50
(wg IZOD)

-

25

-

Temperatura topnienia, krystalizacji

DIN 53736

°C

160 - 165

150 - 154

165

160 - 165

-

148

Temperatura mięknienia
(Vicat)
VST-A/50
VST-B/50

DIN/ISO 306

°C150
85-
60149
73-
89-
--
-

Przewodność cieplna

DIN 52612

W/mK

0,22

0,24

0,24

0,22

-

-

Współczynnik rozszerzalności liniowej

DIN 53752

1/°C

1,6x10-4

1,6x10-4

1,6x10-4

1,6x10-4

1,6x10-4

1,6x10-4

Palność

DIN 4102 część 1
Önorm 3800 część 1
UL 94


B2
B2
94-HB

B2
B2
94-HB

B2
B2
94-HB

B1
B1
V2

B2
B2
94-HB

VO

Rezystancja skrośna

DIN/IEC60093
DIN/IEC 60167

Ohmcm

>1016

>1016

>1015

>1016

<106

<106

Wytrzymałość diaelektryczna

DIN/VDE 0303/T21
DIN/IEC60167

KV/mm

75

75

30-40

30-45

-

-

Rezystancja powierzchniowa

DIN/IEC60093
DIN/IEC 60167

Ohm

>1013

>1013

>1014

>1013

<106

<106

Kolor

RAL

-

RAL 7032
szary

RAL 7032
szary

Czarny

RAL7037
ciemno-szary

Czarny

Czarny


 
 

Więcej szczegółów


 
© 2004 POLYMAR                 Polityka Prywatności